Aktuality

O kanceláři

Advokátní kancelář Mgr. Jana Housera nabízí komplexní právní služby jak podnikatelským subjektům, tak i individuálním klientům, a to ve všech oblastech práva se zvláštní specializací na oblast práva insolvenčního.

Vzhledem k tomu, že působíme i jako insolvenční správci, provedeme věřitele nástrahami vymáhání pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a maximalizujeme tak jejich uspokojení.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby s velkým důrazem na individuální přístup ke klientům. Nalezení vhodného řešení právního problému klienta dle našeho názoru znamená hledat i netradiční cesty a vyžaduje individuální přístup ke klientovi. Zásadní roli hraje komunikace a blízký vztah s našimi klienty.

Samozřejmostí je první třicetiminutová konzultace zdarma. Během této konzultace bude advokát informován o Vašem případu a ve většině případů po této doporučí vhodný postup pro řešení Vašeho problému.

Právní služby

Našim klientům poskytujeme komplexní právní pomoc při zastupování v občanskoprávních sporech. Nabízíme mnohaleté zkušenosti se zastupováním klientů jak v soudních, tak rozhodčích řízeních.

Občanské právo

sepisování všech typů smluv (kupní, darovací, o půjčce, atd.)
příprava individuálních smluv dle požadavků klientů
vypracování smluv k převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
sepis závěti

Insolvenční právo

příprava insolvenčního návrhu
zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
přihlášení pohledávky věřitele do insolvenčních řízení dlužníka
zastupování při přezkumném jednání a na schůzi věřitelů

Vymáhání pohledávek

právní posouzení nároků, vypracování vhodné strategie vymáhání pohledávky
zastupování v řízení o výkonu rozhodnutí či v exekučním řízení
individuální správa a vymáhání pohledávek
zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

Trestní právo

obhajoby klientů v trestním řízení
zastupování poškozených v trestním řízení

Doplňkové služby

advokátní úschovy finančních prostředků především při prodeji či koupi nemovitostí
ověřování podpisů klientů

Insolvenční případy

Insolvenční případy jednotlivých insolvenčních správců jsou zveřejňovány na stránkách insolvenčního rejstříku.

Kontakt

Mgr. Jan Houser
Uruguayská 380/17
120 00 Praha 2

tel.: +420 222 212 941

e-mail: jan.houser@akhouser.cz

DS advokát: b6uq3gv
DS ins. správce: wnzjxr2